EU projekt

Naziv projekta: Uspostava postrojenja za obradu i recikliranje građevinskog otpada tvrtke GRD d.o.o. Rijeka

Kratki opis projekta: Projektom se želi uspostaviti mobilno postrojenje za obradu i recikliranje građevnog otpada za područje Rijeke i okolice, u kojem će se obrađivati i reciklirati količine građevnog otpada koje bi, ukoliko se ne zbrinjavaju putem reciklažnog dvorišta, bile protupravno odbačene u prirodni okoliš ili ilegalno obrađivane i korištene za privatne probitke. Predviđeni kapacitet mobilnog postrojenja za obradu i recikliranje građevnog otpada, koji je usklađen s količinama tog otpada koji je dostupan na području Rijeke i okolice, povećati će kapacitete u RH za obradu i recikliranje građevnog otpada te tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom u RH, a posebno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ulaganjem u ovaj projekt tvrtka GRD d.o.o. Rijeka želi da novom i kvalitetnom opremom postigne puni kapacitet svojeg reciklažnog dvorišta u Rijeci, čime bi s jedne strane povećala svoju konkurentnost i prihode, a s druge strane pomogla u dostizanju ciljeva iz ovog poziva - prvenstveno smanjenje količine građevnog otpada koji se odlaže na odlagalištima, čime doprinosi ispunjenju pravne stečevine na temelju obveza iz Direktive Vijeća 1999/31/EZ o odlagalištima otpada. U ovaj projekt vrijedi ulagati sredstva EU budući da se njime ispunjavaju ciljevi iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020.", odnosno poboljšava se rast i razvoj tvrtke GRD d.o.o. Rijeka na tržištu te povećava konkurentnost i brži gospodarski rast i razvoj tvrtke te se potiče zapošljavanje. Obzirom da je tvrtka GRD d.o.o. do sada ulagala vlastita sredstva u uspostavu reciklažnog dvorišta u Rijeci, na adresi Mihačeva draga 41, tvrtka nema financijskih kapaciteta da samostalno odradi ovako značajan projekt u obimu i na način kako je to predviđeno ovim projektom te se bez pomoći iz sredstava EU tvrtka sasvim sigurno ne bi upustila u isti. Samim time što bi realizacijom ovoga projekta uz pomoć sredstava EU tvrtka poboljšala svoj položaj na tržištu, postala vidljivija i interaktivnija s investitorima i/ili izvođačima radova, GRD d.o.o. vidi ovaj projekt kao mogućnost daljnjeg rasta i razvoja, povećanja konkurentnosti na tržištu, povećanja prihoda i zaposlenosti te smanjenja količine građevnog otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupna vrijednost projekta: 6.339.077,97 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 2.589.999,99 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od - do): 01.03.2020. - 01.05.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Boris Vujašković, tel: +385 51 298 822

www.strukturnifondovi.hrPovratak na vrh